"บ่งบอก" ถึงความเป็นตัวคุณได้ดีที่สุด

เร็วๆ นี้ ที่นี่...